Uzmanlık Alanlarımız - Danışmanlık

Danışmanlık

CNT Mühendislik , KOBİ'lerin STK'ların ve Yerel Yönetimlerin, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, TKDK, TÜBİTAK, Tarım Bakanlığı, KOSGEB, MFİB, Kalkınma Ajansları ve diğer ulusal veya uluslararası kuruluşların sağladığı fonlara ulaşması noktasında araştırma, danışmanlık ve projelendirme hizmeti vermektedir. CNT Mühendislik, sürekli iyileştirme ve geliştirme konusunu kendisine ilke edinmiştir. Firmamız bu ilke çerçevesinde hizmet verdiği kuruluşların yönetim ve üretim süreçlerinde kalite yükselten, maliyet düşüren çalışmalarla hibe desteklerinden yararlanmaları konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Firmamız; profesyonel proje yazarları, konusunda uzman; İşletmeci, Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi, İnşaat Mühendisi ,Su ürünleri Mühendisi, Veteriner Hekim, Mimar, Makine Mühendisi ve Elektrik Mühendisi kadrosuyla, bir projede ihtiyaç duyulan tüm işleri üstlenerek alanında rakipsiz bir hizmet sunmaktadır.

Ayrıca farklı illerdeki temsilcilikleriyle danışmanlık ağını genişletmiş ve bu sayede güven ortamı oluşturarak kaliteli hizmeti kendine hedef kabul etmiştir.

CNT Mühendislik sürekli olarak hibe destekleri için açılan teklif çağrılarını takip ederek, KOBİ'leri, STK'ları ve Yerel Yönetimleri bu fonlar hakkında bilgilendirir, fonlardan yararlanmak isteyen kuruluşlar için şartnamelere uygun projelendirme çalışmaları yaparak başvuru süreçlerini yerine getirir. İşletmemiz onaylanan Projelerin sürdürülebilirliği noktasında da danışmanlık hizmeti vererek, projelerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için çalışmalarına devam eder.

Avrupa Birliği, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar üye ve aday ülkelerin katkılarıyla oluşturdukları para fonlarını yine üye ve aday ülkelerin yararlanmaları amacıyla hibe destekleri şeklinde kullanıma açmaktadır. Yurtiçinde de bazı kurumlar belirli alanlarda kullanılmak üzere hibe çağrılarına çıkmaktadır. Bu desteklerden, başvuru yapabilecek kuruluşların haberdar olamamaları, istenilen formatta ve şartnamelere uygun projeler hazırlayamamaları veya hazırlanan projelerin iyi yönetilememesi sonucu yeterince faydalanamamaktadır. Faydalanılamayan uluslararası hibe fonları diğer üye ve aday ülkelere aktarılmakta ulusal fonlarda da hedeflenen başarı elde edilememektedir. Bu noktada CNT Mühendislik olarak, ülkemizdeki kurumların özelliklede KOBİ'lerin bu hibe desteklerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla kararlı ve aktif bir şekilde çalışmayı kendine amaç edinmiştir.

  • İnşaat
  • Proje
  • İç Dekorasyon
  • Danışmanlık