Uzmanlık Alanlarımız - Proje

Proje

İnşaat projelerinde "Proje Yönetimi" nin başarılı olarak uygulanması için, "Zaman", "Kalite" ve "Maliyetler" in yönetilmesi en kritik aktivitedir.

CNT Mühendislik projelerin yatırım süreçlerinde ve tüm tasarım, satın alma ve inşaat aktivitelerin yönetimi ve koordinasyonu konularında detaylı hizmetler sunmaktadır. CNT Mühendislik, projelerin özel ihtiyaçlarına göre, en optimum satın alma ve projelendirme yönetimi bilgisine sahiptir. Uygulama hizmetlerimiz aşağıdaki gibi gruplanabilir;

Proje Yönetimi

* Tüm tasarım, inşaat aktivitelerinin koordinasyonu ve yönetimi ile ilgili verilen geniş hizmetler aşağıda özetlenmektedir.

* Proje Tasarımlarının oluşturulması ve en uygun malzemelerin, yapım tekniklerinin oluşturulması.

* Bütçe Hazırlama ve Maliyet Takibi

* Tasarım Standartlarının ve Kılavuzlarının Geliştirilmesi

* Tasarım Yönetimi ve Tasarım Sürecinin İzlenmesi

* İnşaat Kontrol Hizmetleri

* İnşaat Yönetimi

* Kalite Güvence Programının Oluşturulması

* Raporlama Sisteminin Oluşturulması ve Aylık İlerleme Raporu Hazırlanması

  • İnşaat
  • Proje
  • İç Dekorasyon
  • Danışmanlık